Home Bulgaria
Количка

Връщане на продукти

Моля, попълнете формуляра по-долу, за издаване на входящ номер за върната стока.

Имайте предвид, че ако не желаете замяна на продукт, а връщане на пари, това става само по банков път и трябва след описанието на причина за връщане да попълните и банкови данни като три имена и банкова сметка!

Информация за поръчка
Информация за продукта и причина за връщане
Прочел съм и съм съгласен с Общи условия